LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

ỐNG MÔI TRƯỜNG

Liên hệ

Hướng dẫn sử dụng

Sử dụng lấy mẫu hầu họng:

  1. Lấy que ra khỏi túi tiệt trùng
  2. Đưa que vào vùng hầu họng miết và xoay tròn 3-4 lân hai bên bên thành họng và vùng amidan
  3. Sau khi lấy xong mở ống đựng mẫu đặt que vào ống môi trường vận chuyển
  4. Bẻ cán tay cầm tại điểm đã cắt đánh dấu sẵn vừa vặn với ống
  5. Đóng nắp và đưa vào lưu trữ, vận chuyển về phòng xét nghiệm

Sử dụng lấy tỵ hầu

  1. Lấy que ra khỏi túi tiệt trùng
  2. Đưa que vào lỗ mũi, chạm đến thành sau họng để que nằm trong hốc mũi 15-20 giây
  3. Xoay nhẹ nhàng 2-3 lần rồi rút  từ từ ra
  4. Bẻ cán tay cầm tại điểm đã cắt đánh dấu sẵn vừa vặn với ống
  5. Đóng nắp và đưa vào lưu trữ, vận chuyển về phòng xét nghiệm

CHI TIẾT SẢN PHẨM

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Giỏ hàng
0942347458