LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

PHIM KHÔ LASER Y TẾ

Liên hệ

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Được sử dụng để ghi lại hình ảnh y tế (CT, MRI, CR, DR, v.v.) làm cơ sở cho việc chẩn đoán hình ảnh và điều trị bệnh nhân.

Hướng dẫn sử dụng:

1. Phim này chỉ được thiết kế để sử dụng trên thiết bị chụp ảnh được chỉ định và không được sử dụng trên các thiết bị hoặc hệ thống khác;
2. Cấm mở túi bao bọc phim trong môi trường ánh sáng trắng thông thường. Phải được thực hiện trong môi trường chiếu sáng an toàn được chỉ định và mô hình đèn an toàn là số 4
bộ lọc ánh sáng an toàn hoặc các sản phẩm tương đương.
3. Cấm sử dụng phim hai lần và cấm trực tiếp loại bỏ phim cần loại bỏ hoặc sử dụng. Phải được chuyển đến đơn vị thích hợp để xử lý theo quy định

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Giỏ hàng
0942347458