LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

PHIM KHÔ Y TẾ

Liên hệ

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Phim khô y ược sử dụng để ghi lại hình ảnh y tế (CT, MRI, CR, DR, v.v.) làm cơ sở cho việc chẩn đoán hình ảnh và điều trị bệnh nhân.

Hướng dẫn sử dụng:
1. Sản phẩm này phù hợp cho máy in màng nhiệt khô y tế;

2. Cấm sử dụng phim hai lần và cấm trực tiếp loại bỏ phim cần loại bỏ hoặc sử dụng. Phải được chuyển đến đơn vị thích hợp để xử lý theo quy định.

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Giỏ hàng
0942347458